Title: Komparace finančních ukazatelů u různých typů podniků
Other Titles: Comparison of financial indicators for different types of companies
Authors: Čermák, Michal
Advisor: Říhová, Pavla
Referee: Potměšil, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18174
Keywords: odvětví;finanční analýza;finanční ukazatele;index důvěryhodnosti;rentabilita
Keywords in different language: sector;financial analysis;financial indicators;index credibility;profitability
Abstract: Předložená práce je zaměřena na komparaci finančních ukazatelů v různých odvětvích ČR. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. První část vyjadřuje úvod do finanční analýzy a popisuje, komu jsou určena data z výsledků finanční analýzy. Dále je popis ukazatelů finanční analýzy, jejich dělení do skupin podle dílčího hodnocení odvětví a následně jsou ukázány soustavy ukazatelů, které pomáhají hodnotit z širšího měřítka. Druhá část ukazuje praktickou stránku věci. Zaměřuje se na aplikaci finančních ukazatelů a jejich soustav ve vybraných odvětvích průmyslu, zemědělství a stavebnictví. Na začátku je popis hodnocených odvětví. Dále je u nich provedena analýza ve třech letech 2010, 2011 a 2012. Odvětví jsou pomocí ukazatelů srovnávána mezi sebou, jejich vývoj v čase, tak i stav ve sledovaných letech V závěru jsou odvětví z pohledu finanční analýzy celkově zhodnocena.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the Comparison of financial indicators in different sectors of economy Czech Republic. The thesis contains theoretical and analytical part. The first part expresses introduction to financial analysis, users and sources of financial analysis. Theoretical part also includes financial indicators and systems of indicators. Indicators are divided into groups by using. The second part shows the practical side of thesis. It focuses on the application of financial indicators and indicators systems in selected sectors industries, agriculture and building. Indicators are calculated from 2010 to 2012. Sectors are compared with each other, sectors are evaluated over time, sectors are evaluated the states in the followed years. At the end, sectors are in terms of financial analysis overall evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cermak_K11B0754P.pdfPlný text práce337,74 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cermak vedouci.pdfPosudek vedoucího práce725,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-cermak o.pdfPosudek oponenta práce960,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Cermak.pdfPrůběh obhajoby práce220,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.