Title: Zdravotnictví a jeho postavení ve veřejném sektoru
Other Titles: Health service and its position in the public sector
Authors: Brožová, Lenka
Advisor: Zborková, Jitka
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18241
Keywords: zdravotní péče;zdravotní systém;zdravotnictví;veřejný sektor;česká republika;švédsko;spojené státy americké
Keywords in different language: health care;health care system;health service;public sector;the czech republic;sweden;the united states of america
Abstract: Diplomová práce se zabývá zdravotními systémy České republiky, Švédska a Spojených států amerických. Cílem práce je popsat a srovnat všechny tyto systémy a vyhodnotit, který z nich je "nejlepší". V první části práce jsou popsány základní pojmy ve zdravotnictví a také zdravotní systém České republiky. Druhá část obsahuje popis zdravotních systémů Švédska a Spojených států amerických. Hlavní část práce je kapitola, kde jsou všechny tyto systémy srovnány pomocí jednotlivých ukazatelů kvality a efektivity. Práce je zakončena zhodnocením všech zdravotních systémů.
Abstract in different language: The master thesis deals with the health care systems of Czech Republic, Sweden and the United States of America. The goal of this thesis is to describe and compare all these systems and evaluate which systems is the "best". The first section describes the basic concepts of health care and health care system in the Czech Republic too. The second part contains a description of the health care systems of Sweden and the United States of America. The main part is the section where these systems are compared using various indicators of quality and efficiency. The thesis is finished with evaluation of health care systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Brozova - 2015.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv brozova.pdfPosudek vedoucího práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
oponent-po brozova.PDFPosudek oponenta práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob brozova.PDFPrůběh obhajoby práce132,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.