Title: Ekonomická analýza vybraného podniku
Other Titles: Economic analysis of the selected company
Authors: Šmídová, Andrea
Advisor: Červený, Josef
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18263
Keywords: ekonomická analýza;účetní výkazy;účetní systém;poměrové ukazatele
Keywords in different language: economic analysis;financial statements;accounting system;financial ratios
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na ekonomickou analýzu společnosti Slunečnice zdravá výživa s.r.o. Firma se zabývá provozováním hostinské činnosti s konceptem zdravého stravování. V teoretické části je nejprve vysvětlena problematika ekonomické analýzy a finančního řízení. Dále následuje rozbor účetních výkazů a také definice jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Největší část patří poměrovým ukazatelům. V praktické části je popsán analyzovaný podnik, jeho účetní systém a na základě účetních výkazů společnosti Slunečnice provedena finanční analýza za období 2009 2013. Zjištěné výsledky jsou interpretovány a graficky znázorněny pod příslušnými ukazateli. Výstupem práce je zhodnocení efektivnosti finančního řízení a navržená vhodná doporučení pro podnik.
Abstract in different language: This thesis focuses on the economic analysis of the enterprise Slunečnice zdravá výživa, Ltd. The company is engaged in operating a hospitality business with the concept of healthy eating. In the theoretical part, it firstly explained the issue of economic analysis and financial management. Followed by an analysis of the financial statements and definitions of the particular indicators of financial analysis. The largest part belongs to ratios. In the practical part, it described the analyzed company, its accounting system and financial analysis based on the financial statements of the company Slunečnice from the period 2009 2013. The results are interpreted and graphically depicted below the indicators. The outcome of this thesis is to evaluate the effectiveness of financial management and to propose appropriate recommendations for the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace SMIDOVA Andrea.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv Smidova.PDFPosudek vedoucího práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
oponent-po Smidova.PDFPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-smidova0001.PDFPrůběh obhajoby práce660,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.