Title: Návrh osvětlení výrobní haly
Other Titles: Design of production hall lightning
Authors: Kubík, Josef
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18670
Keywords: světlo;návrh;bezpečnostní parametry;výpočet;postup rekonstrukce
Keywords in different language: light;proposal;safety parameters;computation;process of reconstruction
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh vnitřního osvětlení konkrétní výrobní průmyslové haly a to z důvodu již nevyhovujícímu technickému stavu a pro zlepšení pracovních podmínek. Jsou zde stanoveny zásady pro návrh osvětlovací soustavy, podle kterých je proveden návrh ekonomicky výhodné soustavy pomocí výpočtového softwaru Dialux, tak aby osvětlovací soustava splňovala odpovídající technická a bezpečnostní kritéria daná místem provozu.
Abstract in different language: My bachelor thesis is focused on the proposal of the inner lighting system in the certain industrial production factory unit. The purpose of the proposal is to improve working conditions because of the unsatisfactory technical state there. The principles of the lighting system proposal are described there and the proposal of the economical money saving system is presented too. Computation software Dialux is involved there to fulfil the technical requirements and safety parameters in the mentioned factory unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062600_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce302,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062600_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062600_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce300,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.