Title: Implementace řízení tyristorového usměrňovače do TMS320F28335
Other Titles: Implementation of Control of Thyristor Rectifier with TMS320F28335
Authors: Glac, Antonín
Advisor: Košan, Tomáš
Referee: Streit, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18692
Keywords: tyristor;třífázový můstkový usměrňovač;detektor průchodu nulou;pulzní transformátor;dps;mikrokontrolér;dsp;budič;řídicí úhel
Keywords in different language: scr;three-phase bridge rectifier;zero cross detector;pulse transformer;pcb;microcontroller;dsp;driver;firing angle
Abstract: Cílem této práce je navrhnout tyristorový usměrňovač a implementovat jeho řízení do číslicového regulátoru MLC interface, který je osazen mikrokontrolérem TMS320F28335. Text práce obsahuje teorii řízení tyristorů a můstkového třífázového usměrňovače. V další části jsou popsány jednotlivé funkční bloky usměrňovače především budiče tyristorů a detektory průchodu nulou. Obsažen je i základní popis programu, postup práce a kapitola o měření včetně oscilogramů. DPS modulu usměrňovače byla navržena v programu Altium Designer. Výkresová dokumentace je obsažena v přílohách. Po návrhu následovala výroba (externí firma), osazení a praktické testy. Řízení zajišťuje mikrokontrolér, základem programu je čítač, který je synchronizován s napájecí sítí. Praktické testy potvrdily funkčnost celého usměrňovače. Program bude možné dále rozšiřovat, např. o regulátor proudu. Výstupem je funkční prototyp usměrňovače (napájení ze sítě 3x400V, maximální proud 10A), který bude umístěn v laboratořích KEV a sloužit pro buzení synchronního stroje.
Abstract in different language: The aims of this thesis are design a thyristor rectifier and implement control of rectifier to MLC Interface with DSP TMS320F28335. Theory of SCR and bridge rectifier is described in the first part. In the next parts are described functional blocks of the rectifier, software and measuring. PCB of this rectifier was designed in Altium Designer. The schematic design is included. Driving a rectifier is supported by counter. The rectifier was tested in a laboratory. It is fully functional. It will be used as a current source for excitation a synchronous machine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_glac1.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062715_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062715_oponent.pdfPosudek oponenta práce265,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062715_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.