Title: Rozptylová magnetická pole při ohřevech elektromagnetickou indukcí
Other Titles: Dispersion of magnetic fluxes in induction heating systems
Authors: Kučera, Petr
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Rada, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18723
Keywords: indukční ohřev;rozptylový mag. tok;indukční kelímkové pece;stínění;NDT;indukční vařič
Keywords in different language: inductive heating;dispersion of magnetic flux;inductive crucible furnace;shielding;NDT;inductive cook
Abstract: Popis teorie magnetických polí, použití kelímkových pecí, pro jaký konkrétní účel jsou konstruovány a jednotlivé typy odrušení rozptylového magnetického toku kolem pecí. Zmínka je i o nedestruktivní technologi měření defektů. Experimentální část práce se zabývá indukčním vařičem a měřením magnetického pole v jeho okolí při provozu zařízení.
Abstract in different language: Description of theory magnetic flux, application of inductive crucible furnace, its specialized application and shielding types around this crucible furnaces. There is a mention about non-destructive degektoscopy technology, measuring final products with leaking magnetic flux. The experimental part of this work is occupied with inductive cook working and its measuring dispersion of magnetic flux in the immediate vicinity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kucera Petr.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-063793_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-063793_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-063793_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce247,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.