Title: Návrh vytápění a větrání u pasivního rodinného sídla včetně projektu elektroinstalace a připojení na distribuční síť
Other Titles: Design of heating and ventilation of passive family house including electric wiring system project and connection to distribution network
Authors: Martínek, Zbyněk
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18819
Keywords: pasivní dům;nízkoenergetický dům;přípojka nízkého napětí;elektroinstalace klasická a moderní;silový rozvod;slaboproudý a sběrnicový rozvod;atmosférické přepětí;vytápění;životní prostředí.
Keywords in different language: passive house;low-energy house;connection of low voltage wiring classical and modern power distribution systems;low-voltage and bus divorce;atmospheric surges;heating environment.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem vytápění a větrání u pasivního rodinného sídla včetně projektu elektroinstalace a připojení na distribuční síť. Dále zahrnuje dimenzování přípojky nn pro napájení objektu a návrh kompletní ochrany před atmosférickým přepětím při respektování ČSN IEC.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with heating and ventilation for passive-family residence including project wiring and connection to the distribution network. It also includes design of low-voltage wiring to power the object and design of complete protection against atmospheric surge while respecting the ČSN IEC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2015 Bc. Zbynek Martinek, TE 5, KEE, FEL, ZCU v Plzni.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062869_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062869_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062869_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.