Title: Analýza magnetického a teplotního pole indukčního ohřevu nádoby na potraviny
Other Titles: Magnetic and Temperature Field Analysis of Food Container with Induction Heating
Authors: Kuthan, Jiří
Advisor: Hamar, Roman
Referee: Polcar, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18841
Keywords: indukční ohřev;nádoby;matematický model;sdružená úloha;magnetické pole;teplotní pole;simulace
Keywords in different language: induction heating;untensils;mathematical model;coupled problem;magnetic field;thermal field;simulation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku indukčního ohřevu, respektive indukčního ohřevu nádoby na potraviny. Hlavním cílem práce je představit indukční ohřev používaný v domácnostech pro vaření. První část práce je zaměřena na teoretický popis indukčního ohřevu a jeho použití při vaření, poukázání na výhody a nevýhody indukčního ohřevu. Druhá část stručně popisuje matematický model indukčního ohřevu. Poslední část se věnuje simulaci konkrétního indukčního vařiče v programu Agros2D. Pomocí simulace je zjištěn vliv frekvence a proudu na ohřev nádoby, rychlost ohřevu a rozložení teploty na dně nádoby.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis deals with the issues of induction heating, in particular the use of induction heating for food. The main focus of the thesis is on induction heating for domestic use in the kitchen. The first part of the thesis deals with a theoretical description of induction heating and its use for cooking, pointing out advantages and disadvantages. The second part briefly describes the mathematical model of induction heating. The last part deals with a simulation of an induction cooker in the Agros2D programme. Simulations are used to find the influence of frequency and current on heating cooking pots, speed of heating and temperature distribution on the base of the pots.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuthan Jiri BP.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062797_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062797_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062797_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.