Title: Dynamická mechanická analýza polymerních materiálů
Other Titles: Dynamic mechanical analysis of polymeric materials
Authors: Mužík, Martin
Advisor: Zemanová, Monika
Referee: Kadlec, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18847
Keywords: termické analýzy;dynamická mechanická analýza;mechanické vlastnosti;teplota skleného přechodu
Keywords in different language: thermal analyses;dynamic mechanical analysis;mechanical properties;glass transition temperature
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na měření vlastností polymerních materiálů pomocí dynamické mechanické analýzy. V teoretické časti jsou rozepsány termické analýzy, následně je podrobněji popsána dynamická mechanická analýza. Experimentální část se věnuje způsobu měření na třech vzorcích polymerních materiálů a zjišťování teploty skelného přechodu a modulů pružnosti z výsledných grafů. Poslední část je zaměřena na výrobce dynamických mechanických měřících přístrojů a na jejich rozdílné vlastnosti.
Abstract in different language: Here presented bachelor thesis is focused on measurements of the properties of polymeric materials using dynamic mechanical analysis. In the theoretical part thermal analyses are described and subsequently the dynamic mechanical analysis is described in more details. The experimental part describes the way of measuring three samples of polymeric materials and finding out the glass transition temperature and the storage and loss modulus from the resulting graphs. The last part is focused on dynamic mechanical analyzers manufacturers and different qualities of the instruments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzik_DMA_BP_finalni_ verze.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062805_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,72 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062805_oponent.pdfPosudek oponenta práce375,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062805_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.