Title: Reengineering v modelovém podniku s elektrotechnickou výrobou
Other Titles: Reengineering in the model with the company manufactures
Authors: Babovák, Jan
Advisor: Blechová, Šárka
Referee: Šimota, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18863
Keywords: podnikový proces;reengineering;strategie;management;optimalizace
Keywords in different language: business process reengineering (bpr);strategy;leadership;optimization
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá optimalizací firemních procesů a různými strategiemi vedení firmy. Je rozdělena do dvou částí teoretické, která se věnuje různým metodám reengineeringu a řízení podniku, neboť vedení firmy právě pomocí reengineeringu (radikální změny) zvyšuje výkonnost nejen procesu, ale i celého podniku. Druhou část tvoří příklad z praxe, který umožňuje vytvořit si jasnou představu o průběhu reengineeringu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the optimization of business processes and various strategies of leadership used within company. It is divided into two parts theoretical part, which deals with various methods of reengineering and leadership because leadership increases the process output through the reengineering (radical change). The example of the real performance of reengineering is described in the second part of the thesis. That description allows clear imagination of the reengineering process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce733,53 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-062829_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce308,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062829_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062829_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.