Title: Optimization of the existing test system
Other Titles: Optimization of the existing test system
Authors: Strnad, Lukáš
Advisor: Georgiev, Vjačeslav
Referee: Breu, Michael
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18939
Keywords: ICT testování;LabView;klimatická komora;stavový automat;sériová komunikace
Keywords in different language: ict testing;LabView;climatic chamber;state machine;serial communication
Abstract: Lukáš Strnad. Optimalizace stávajícího testovacího systému. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická, 2015, vedoucí: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev Tato diplomová práce se zabývá testováním desky plošného spoje. Pro tento test je vytvořena speciální deska plošného spoje, která spojuje danou testovanou jednotku a periferní zařízení. Pro testovací systém je vyvinut program, který komunikuje s periferními zařízeními.
Abstract in different language: Lukáš Strnad. Optimization of the existing test system. Department of Applied Electronics and Telecommunications, University of West Bohemia Faculty of Electrical Engineering, 2015, supervisor: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev This master's thesis is concern with testing of the printed circuit board. Special printed circuit board is designed for this test. This board connects the tested unit and peripheral devices. The program is developed for the test system. This program communicates with the peripheral devices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MT_Strnad.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062696_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SMZ3_02_Min15051111150.pdfPosudek oponenta práce340,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062696_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.