Title: Výskyt a identifikace cerkárií v plovatce bahenní a dalších vývojových stádií motolic v Lužanském rybníku
Other Titles: The incidence and identification of cercariae in Lymnaea stagnalis and different life stages of trematodes in pond in Lužany
Authors: Nováková, Eva
Advisor: Mergl, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19160
Keywords: motolice;cerkárie;cerkáriová dermatitida;plovatka bahenní
Keywords in different language: trematoda;cercariae;cercarial dermatitis;lymnaea stagnalis
Abstract: Cílem této práce bylo poskytnout základní informace o motolicích, o jejich životním cyklu se zaměřením na jejich infekční stádium (cerkarie) a provést terénní výzkum na vybrané lokalitě (Lužanský rybník). Metodika spočívala ve sběru vodních měkkýšů a následné použití tzv. vyplouvací techniky. Výzkum probíhal na konci roku 2014. Byly nalezeny celkem 4 druhy cerkárií, Echinostoma revolutum, Plagiorchis spp., Diplostomum pseudophaceum a Trichobilharzia szidati. Nejvíce byla přítomna cerkárie Diplostomum pseudophaceum (47 vzorků)a Plagiorchis spp.(36 vzorků). Echinostoma revolutum byla nalezena pouze u pěti vzorků a Trichobilharzia szidati pouze u čtyř vzorků.
Abstract in different language: The aim of this work is to give basic informatik about Trematoda, about thein life cycle, focused on thein infectious stage (cercariae), and to do fieldwork research in a concrete place (Luzanska pond). The methology consisted of collecting shellfish followed by using a so-called sailing technology. In total, there were found 4 species of cercariae, Echinostoma revolutum, Plagiorchis spp., Diplostomum pseudophaceum and Trichobilharzia szidati. The most abundant cercariae found in this place was Diplostomum pseudophaceum (47 samples) and Plagiorchisspp. (36 samples). Echinostoma revolutum was found only in 5 samples and Trichobilharzia szidati was found only in 4 samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-NovakovaEva-Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-novakova v.pdfPosudek vedoucího práce620,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-novakova o.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-novakova p.pdfPrůběh obhajoby práce160,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.