Centrum biologie, geověd a envigogiky / Centre of Biology, Geosciences and Environmental Education

Kolekce


Recent Submissions

Bradnová, Anna
Porovnání učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ v ČR a ve vybrané německy mluvící zemi

The diploma thesis deals with the comparison of the form and processing of selected geography textbooks for the 2nd grade of secondary school in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. The aim of this thesis is the comparison and evaluation the formal&#...

Rom, Filip
Metody kritického myšlení ve výuce zeměpisu na základní škole

This thesis deals with the use of critical thinking method in the education of selected geographic topics at an elementary school. There is analyzed critical thinking in this work and subsequently created a test. This teat is used as pre-test and post-test in quasi-experiment, ...

Veselá, Růžena
Botanická studie evropsky významné lokality Maňovický rybník a její využití při vyučování

This diploma thesis is based on two parts. First part is botanical part, which is focused on update list of flora and evaluation of development of locality during last ten years. Second part is didactical part. Didactical part is based on botanical study and it is im...

Kulková, Kateřina
Řasová společenstva mělkých vodních nádrží

This diploma thesis deals with an algological survey of shallow reservoirs in Pilsen region and it's follow-up on previous bachelor's thesis. This thesis followed seven localities. Three of them were studied in previous years. The aim of this study was to map a cyanobacteri...

Egrtová, Ivana
Naučná stezka ve středních Brdech v okolí Zaječova

These diploma thesis presents a project of a nature trail in the area Střední Brdy, between villages Zaječov and Obecnice. The trail is named "Za poznáním středních Brd" and its length is 11 kilometres. There are 11 informational panels in total along the trail. The&...