Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVelkoborská, Kamila
dc.contributor.authorHeider, Alice
dc.contributor.refereeVorel, Robert
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:53:45Z
dc.date.available2013-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:53:45Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-04-30
dc.identifier57118
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19195
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem Peyote a Církev původních Američanů. Toto téma bylo zpracováno se záměrem přiblížení této problematiky, která se týká zejména Spojených států amerických, evropskému čtenáři. Hlavním cílem bylo představit, co vlastně Peyote znamená a také objasnění spojitost této rostliny s Církví původních Američanů. Tato práce by měla poskytnout náhled na tuto problematiku a na její současnou situaci ve Spojených státech. Tato práce se zabývá chemickým složením Peyote, oblastmi výskytu a historií užívání této rostliny. Další část této práce je věnována Církvi původních Američanů, její historii a důležitým faktům. Poslední část sestává převážně z rozhovoru se členem Haskell Native American Church Club, který zprostředkovává pohled na současnou situaci, která se týká Církve původních Američanů.cs
dc.format50 s., 4 s. (64 816 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57118-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPeyotecs
dc.subjectpůvodní Američanécs
dc.subjectSpojené státy americkécs
dc.subjecthalucinogenycs
dc.subjectalkaloidycs
dc.subjectJames Mooneycs
dc.subjectQuanah Parkercs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectrituálcs
dc.subjectcírkevcs
dc.titlePeyote a Církev Původních Američanůcs
dc.title.alternativePeyote and Native American Churchen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTopic of this bachelor thesis is Peyote and the Native American Church. This topic was chosen with an intent to introduce Peyote and the Native American Church to European reader, to initiate reader to this issue, which is connected mainly with the United States. The main objective is to present what Peyote is exactly and its connection with the Native American Church. This thesis should provide a view to this problem in the United States and its contemporary situation. This thesis deals with the chemical compound of Peyote. The following chapters deals with the places of occurrence and history of use. The next part of this thesis is dedicated to the Native American Church and its history and important facts. The final chapter is mainly an interview with a member of the Haskell Native American Church Club Robbie Ray Wood, which provides the current view into the Native American Church society.en
dc.title.otherPeyote a Církev původních Američanůcs
dc.subject.translatedPeyoteen
dc.subject.translatednative Americansen
dc.subject.translatedUnited states of Americaen
dc.subject.translatedhallucinogensen
dc.subject.translatedalkaloidsen
dc.subject.translatedJames Mooneyen
dc.subject.translatedQuanah Parkeren
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedritualen
dc.subject.translatedchurchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KULHANKOVA_BACHELOR_THESIS.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Heider (Kulhankova) - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Heider (Kulhankova) - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Heider (Kulhankova) - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce378,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.