Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaisová, Eva
dc.contributor.authorBurešová, Silvie
dc.contributor.refereeKumar, Alok
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:53:49Z-
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:53:49Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-28
dc.identifier61189
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19200
dc.description.abstractCílem práce "Tlumočení v Evropské unii" je poskytnout komplexní popis tlumočnických služeb v institucích Evropské unie. Popisuje jejich vývoj, organizační strukturu a klade důraz na jejich důležitost. Hlavním záměrem práce je shromáždit informace a fakta související s tímto tématem, která jsou dostupná v různých zdrojích. Práce je rozdělena do pěti vlastních kapitol, s náležitými podkapitolami, které souvisejí s tlumočnickými službami v Evropské unii, ale také s tlumočením a Evropskou unií zvlášť.cs
dc.format58 s. (74 142 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61189-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttlumočenícs
dc.subjectevropská uniecs
dc.subjecttlumočníkcs
dc.subjectmnohojazyčnostcs
dc.subjectjazykové režimycs
dc.subjecttypy tlumočenícs
dc.subjecttlumočnická oddělenícs
dc.subjecttlumočnická kabinacs
dc.titleInterpreting services within the EUcs
dc.title.alternativeInterpreting services within the EUen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of the thesis "Interpreting services within the European Union" is to provide a comprehensive overview of interpreting services in the institutions of the European Union. It describes their development, organizational structures and emphasizes their importance. The main intention of the paper is to gather information and data corresponding with its topic, which are accessible in various sources. The paper is divided into 5 chapters with relevant subchapters related to interpreting services within the European Union and also interpreting and the European Union individually.en
dc.subject.translatedinterpretingen
dc.subject.translatedthe european unionen
dc.subject.translatedinterpreteren
dc.subject.translatedmultilingualismen
dc.subject.translatedlanguage regimesen
dc.subject.translatedtypes of interpretingen
dc.subject.translatedinterpreting departmentsen
dc.subject.translatedinterpreting boothen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Silvie Buresova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Buresova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce602,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Buresova - oponent.pdfPosudek oponenta práce479,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Buresova S. - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce307,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.