Title: Analysis and comparison of British serious and tabloid press
Other Titles: Analysis and comparison of British serious and tabloid press
Authors: Habrzettl, Jan
Advisor: Raisová, Eva
Referee: Kumar, Alok
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19203
Keywords: analýza;komparace;velká británie;britský tisk;bulvár;seriózní
Keywords in different language: analysis;comparison;great britain;british press;tabloid;serious
Abstract: Cílem této práce bylo provést analýzu a porovnání britského seriózního a bulvárního tisku. Práce byla rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je rozebírána historie britského tisku, popis žurnalistického stylu a popis vybraných novin. V praktické části byly vybrány články různých novin a byly analyzovány a porovnávány jejich rozdílné postupy při tvorbě těchto článků.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to carry out an analysis and comparison of the British serious and tabloid press. The thesis was divided into two main parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the history of the British press, the description of the journalistic style and the description of selected newspapers. The practical part then deals with different selected articles and their approaches towards reporting were analysed and compared to each other
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Habrzettl.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Habrzettl - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce629,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Habrzettl - oponent.pdfPosudek oponenta práce469,18 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Habrzettl - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce288,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.