Title: Translation of a text dealing with YMCA with a glossary and commentary
Other Titles: Translation of a Text Dealing with YMCA with a Glossary and Commentary
Authors: Kabíčková, Magdalena
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19205
Keywords: překlad;jazykový komentář;glosář;ymca
Keywords in different language: translation;language commentary;glossary;ymca
Abstract: Tématem bakalářské práce je překlad vybraného textu o YMCA, konkrétně text zabývající se YMCA v období První republiky v Československu, s komentářem a glosářem. Práce sestává ze čtyř hlavních částí. První část je teoretická a zabývá se fázemi překladu, překladatelskými metodami a procesem překladu obecně. Je zde také zmíněno vypracování glosáře. Druhá část je částí stěžejní, protože je tvořena vlastním překladem. Komentář, který představuje třetí část práce, analyzuje přeložený text z lexikálního, gramatického a stylistického hlediska. Čtvrtou částí je glosář, který usnadňuje čtenáři porozumění textu.
Abstract in different language: The theme of the thesis is translation of a selected text dealing with YMCA, precisely a text treating the topic of YMCA in the First Czechoslovak Republic, accompanied by a commentary and glossary. The thesis consists of four main parts. The first one is theoretical and is concerned with the translation phases, translation techniques and the process of translation in general. The elaboration of a glossary is also mentioned. The second part is the significant one, as it is made up of the translation itself. The commentary, representing the third part, analyses the translated text from lexical, morpho-syntactical and textual point of view. The fourth part, the short glossary, enabling the reader to understand the text better, follows.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Magdalena Kabickova.pdfPlný text práce6,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kabickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce539,3 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kabickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce535,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kabickova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce321,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.