Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKašparová, Jana
dc.contributor.authorKučerová, Štěpánka
dc.contributor.refereeFranklin, David Eugene
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:10Z-
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:10Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19211
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vydělením co největšího počtu variant anglického jazyka a bližším rozebráním jejich totožností, ale i rozdílů převážně v geograficky i demograficky velkých zemích, kde je považován za jazyk mateřský. Vzhledem k tématu se však hlouběji práce zabývá analýzou angličtiny používané v Austrálii, na Novém Zélandě a také analýzou angličtiny australských domorodců. Důraz je u těchto třech diskutovaných variant kladen na jejich původ a vývoj od konce 18. století, avšak také na jejich praktické používání, unikátní slovní zásobu nebo odlišnosti ve výslovnosti. Práce rovněž obsahuje kratší kapitolu, která se zabývá životem průměrného Australana. Část této práce je věnována praktickému rozboru několika vybraných denně používaných australských slangových výrazů a tomu, co jaké míry jsou s nimi seznámeni čeští rodilí mluvčí.cs
dc.format56 s. (81 589 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61205-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaustráliecs
dc.subjectaustralská angličtinacs
dc.subjectnový zélandcs
dc.subjectnovozélandská angličtinacs
dc.subjectaustralští domorodcics
dc.subjectslangcs
dc.subjectangličtinacs
dc.subjectprotinožcics
dc.subjectaustralské státní svátkycs
dc.titleLiving Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionarycs
dc.title.alternativeLiving Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionaryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with a number of English language variants and with an analysis of their correspondence, but also of their differences predominantly in geographically and demographically large countries where English language is considered mother tongue. However, the thesis is centred on an analysis of English language that is used in Australia, New Zealand and by Australian Aborigines. The emphasis concerning these three discussed variants is put on their origin and development since the end of the 18th century, but also on their practical usage, unique vocabulary or differences in pronunciation. One of shorter chapters also provides a look at a life of an average Australian. A part of this thesis is dedicated to a practical analysis of several chosen every-day-used Australian slang words and the awareness of such words among native Czech speakers.en
dc.subject.translatedaustraliaen
dc.subject.translatedaustralian englishen
dc.subject.translatednew zealanden
dc.subject.translatednew zealand englishen
dc.subject.translateddown underen
dc.subject.translatedaboriginal englishen
dc.subject.translatedenglishen
dc.subject.translatedslangen
dc.subject.translatedaustralian public holidaysen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucerova S., Living Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionary.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kucerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce705,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kucerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce666,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kucerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce331,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.