Title: Chicago Czech Community- Its History and Recent State
Other Titles: Chicago Czech Community- Its History and Recent State
Authors: Mlezivová, Patricie
Advisor: Šašková, Radana
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19213
Keywords: emigrace;česká komunita;Chicago;Spojené Státy Americké;Antonín Čermák;Tomáš Garrigue Masaryk;Cicero;Berwyn;čtvrť
Keywords in different language: immigration;czech community;Chicago;United States of America;Antonín Čermák;Tomáš Garrigue masaryk;Cicero;Berwyn;district
Abstract: Tato práce se zabývá tématem České komunity v Chicagu, její historií a současným stavem. Práce přináší rozsáhlý přehled o České komunitě v Chicagu, počínaje začátky emigrace od 50. let 19. století. Podstatná část práce je věnována prvnímu etnickému majorovi města Chicaga, jímž byl Čechoameričan Antonín Čermák. Popsaný je také vztah T.G. Masaryka k městu Chicago. Práce dále přináší podrobný obraz o současné situaci České komunity v Chicagu.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic Chicago Czech community, its history and the recent state. It gives a vast summary of the Czech community in Chicago, starting from the beginnings of the Czech immigration in the early 1850s. A large part of the thesis is devoted to the first ethnic mayor of Chicago, Antonín Čermák. Another very important personality which is connected to the Czech community in Chicago is T.G.Masaryk, to whom is also devoted a significant part of this thesis. The thesis provides vast depiction of the situation of the Chicago Czech community.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF Bakalarska prace Patricie Mlezivova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mlezivova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce497,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mlezivova - oponent.pdfPosudek oponenta práce617,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mlezivova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce260,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.