Title: Zpravodajství o jevu antisociálního chování popsaném v britském tisku
Other Titles: The Coverage of the Antisocial Behaviour Phenomenon in the British Press
Authors: Zíslerová, Tereza
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19225
Keywords: britská media;antisociální chování;analýza
Keywords in different language: british press;anti-social behaviour
Abstract: Cílem této bakalářské práce je poukázat na antisociální jevy v britském tisku a médiích celkově. Jejím hlavním cílem je prezentovat rozdíly mezi jednotlivými médii a také jaký mají vliv na čtenáře. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. Ta první popisuje součastnou Velkou Britanii a její společnost, antisociální jevy a přináší přehled Britského tisku. Práce je především založena na analýzách antisociálních jevů prezentovaných v médiích: alkoholismus nezletilých, nepokoje ve Velké Británii v roce 2011 a kriminalita prostřednictvím nože. Celkový závěr této práce tvrdí, že média mají v současné době velký vliv na čtenáře. Postoj médii se dost změnil a jejich hlavním cíle je v současnosti zisk. Konkurence je velká a tak média musí rychle reagovat na jednotlivé události.
Abstract in different language: The bachelor thesis aims at the anti-social behaviour in the British media. The main objective is to present the influence of media on readers and present the difference how the newspapers publish the information. It is divided into two main chapters. The first chapter deals with the current British society, anti-social behaviour and the summary of the British press. The bachelor thesis mainly consists of the analyses of the issues dealing with anti-social behaviour. Three topics were used for these analyses: underage drinking, the UK riots in 2011 and knife crime. It was summarized that the media has a huge power on readers. The stances of media are different with regards to various issues. However, its main goal is the profit. The competition is very high nowadays, so the media has to react very fast on the new affaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Zislerova.pdfPlný text práce394,33 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zislerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce566,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zislerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce705,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zislerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce449,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.