Title: Náboženství v moderní společnosti: Česká spiritualita na počátku 21. století
Other Titles: The Religion in modern society: The Czech spirituality at the beginning of the 21st century
Authors: Pernicová, Eva
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19301
Keywords: náboženství;nadpřirozené jevy;religiozita;spiritualita;tradiční organizované církve;víra;průzkum;výsledek;dotazník;generace;křesťanství;ateismus;holismus
Keywords in different language: religion;supernatural fenomens;religiosity;spirituality;traditional organized churches;faith;survey;result;questionnaire;generation;christianity;atheism;holism
Abstract: Tato práce se zabývá vztahem české společnosti k oblasti náboženství. Mapuje proměny náboženství v České republice za posledních čtyři sta let. Základem práce jsou tyto sociologické průzkumy: český výzkum DIN 2006, Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP 2008, výsledky Sčítání lidu, bytů a domů a vlastní průzkum zaměřený na mladou generaci ve věku 15-19 let.
Abstract in different language: This thesis deals with the relationship of czech society within the realm of religion. It has maped transformations of religion in the Czech Republic for the last four hundred years. The basis for this work are these sociological surveys: czech survey DIN 2006, International Social Survey Programme ISSP 2008, result of the population sensus, flats and houses and own survey focused on young generations from 15 to 19 years old.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Pernicova.pdfPlný text práce5,56 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pernicova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce356,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-pernicova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce335,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pernicova_E.pdfPrůběh obhajoby práce639,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.