Title: Analyse tschechischer und deutscher Zeitungsartikel zur Problematik der Eingriffe in die I. Zone des Naturparkes Böhmerwald, Erstellung eines thematischen Vokabulars
Other Titles: Analysis of Czech and German newspaper articles on the issue of intervention in the I. zone of Šumava Natural Park with the creation of a thematic vocabulary on the topic
Authors: Kováříková, Lenka
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Vávra, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19330
Keywords: borkenkäfer;böhmerwald;bayerischer wald;šumava;i. zone
Keywords in different language: bark beetle;bohemian forest;bavarian forest;i. zone
Abstract: Tato kvalifikační práce má informovat čtenáře o aktuální kůrovcové situaci v Národním parku Šumava a Národním parku Bavorský les, která je popsána pomocí analýzy novinových článků z německého a českého tisku. Součástí práce je německo-český glosář s pojmy z oblasti lesnictví a komentář k tomuto glosáři.
Abstract in different language: This bachelor thesis is supposed to inform the reader about current Bark beatle situation in Šumava National park and Bayerischer Wald National park, which is described by analysis of German and Czech new´s paper articles. A part of this thesis is german-czech glossary including terms from forestry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lenka Kovarikova..pdfPlný text práce891,5 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kovarikova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kovarikova O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kovarikova.jpegPrůběh obhajoby práce537,42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.