Title: Analyse des Fachwortschatzes in ausgewählten Texten aus dem Bereich der Őkonomie und Erstellung eines Fachvokabulars zum Thema
Other Titles: Analysis of selected texts from the field of Economics with a commentary and glossary
Authors: Plzáková, Šárka
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Vávra, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19335
Keywords: odborný jazyk;jazyk hospodářství;jazyk publicistiky;tvorba slov;nominální styl;typy slovníků
Keywords in different language: technical language;business language;journalistic language;word formation;nominal style;types of dictionaries
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou odborné slovní zásoby publicistických textů z oblasti ekonomie. Cílem této práce bylo vytvoření odborného glosáře, který obsahuje termíny z vybraných textů, a analyzování slovní zásoby v těchto textech. Tato práce se věnuje dvěma stylům, do nichž hospodářské texty zasahují - stylu odbornému a publicistickému.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the analysis of technical vocabulary of publicistic texts from a field of economics. The goal of the thesis was creation of technical glossary, which contains terms from the selected texts and analyze of vocabulary in these texts. This thesis devotes of two styles - technical style and publicistic style.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sarka Plzakova.pdfPlný text práce844,2 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Plzakova.jpegPosudek vedoucího práce582,74 kBJPEGThumbnail
View/Open
oponent-Plzakova O.jpegPosudek oponenta práce875,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba-Plzakova.jpegPrůběh obhajoby práce582,74 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.