Title: Das Egerländische als Sprache in Vergangenheit und Zukunft. Sprachliche und kulturelle Untersuchungen einer bömischen Wirklichkeit
Other Titles: Egerländisch as a language of past and future. Linguistics and culture research of the current situation in Bohemia
Authors: Štochlová, Veronika
Advisor: Heitz, Gisela
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19340
Keywords: Chebsko;egerlandština;nářečí;kultura;historie
Keywords in different language: Egerland;egerlandish;dialect;culture;history
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na Egerland a nářečí s tímto územím spojené. Práce je rozdělena do čtyř základních bloků, v nichž se autorka následně věnuje porovnávání egerlandštiny se spisovnou němčinou, historickým okolnostem vzniku tohoto nářečí a kulturní analýze vybraných oblastí, jež jsou konkrétně hudba, svátky, zvyky a kuchyně. Hlavní praktická část obsahuje výtah a shrnutí rozhovorů s egerlandskými mluvčími, které prohlubují teorii, která je popsána v předchozích částech.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on Egerland area and egerländish dialect. The bachelor thesis is divided into 4 basic chapters, in which author describes history, compares dialect with standard German language and makes cultural research in which are described music, feast days, traditions and cuisine. The theoretical part consists of interviews with egerländish speakers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stochlova Veronika.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stochlova V.jpegPosudek vedoucího práce697,38 kBJPEGThumbnail
View/Open
oponent-Stochlova O.pdfPosudek oponenta práce888,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stochlova.jpegPrůběh obhajoby práce376,14 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.