Title: Sprachliche Gestaltung der Erinnerungstafeln und Anschriften in Chodenland
Other Titles: Linguistic interpretation of commemorative boards and inscriptions in the Chodsko area
Authors: Neckařová, Martina
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Heitz, Gisela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19343
Keywords: pamětní tabule;Český les;Chodsko;pohraničí;analýza jazyků;ztvárnění pamětních cedulí;česko-německé vztahy;krajina;vysídlení;zaniklé vsi;naučná tabule
Keywords in different language: commemorative plaques and signs;Czech forest;Chodsko;border area;analysis languages;linguistic interpretation of commemorative plaques;czech-german relations;landscape;displacement;abandoned villages;educative board
Abstract: Práce je zaměřena na vybranou oblast Českého lesa - Chodsko. Zabývá se jejím historickým vývojem a vlivem česko-německých vztahů na krajinu. Cílem této práce bylo popsat jazykové ztvárnění, rozložení jazyků, funkce pamětních cedulí, a poté je analyzovat na několika příkladech.
Abstract in different language: The work is focused on a selected area of the Upper Palatine Forest - Chodsko. It deals with its historical development and the influence of Czech-German relations on the countryside. The goal of the theses was to describe linguistic interpretation, language distribution, function of commemorative plaques, and then analyze them on a few examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konecna verze neckarova.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Neckarova V.jpegPosudek vedoucího práce753,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
oponent-Neckarova O.jpegPosudek oponenta práce778,55 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba-Neckarova.jpegPrůběh obhajoby práce414,92 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19343

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.