Title: SS Sonderkommando Treblinka v první funkční fázi
Other Titles: SS-Sonderkommando Treblinka in its First Function Stage
Authors: Chocholatý, Michal
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19412
Keywords: Treblinka;Irmfried Eberl;tábor okamžitého vyhlazení;plynové komory
Keywords in different language: Treblinka;Irmfried Eberl;camp of instant extermination;gas chambers
Abstract: Diplomová práce má za cíl podrobně analyzovat a zmapovat první funkční období tábora okamžitého vyhlazení Treblinka od jeho vlastní výstavby, která započala na jaře roku 1942 až do sklonku srpna, popř. počátku září 1942, kdy došlo k odvolání prvního táborového velitele MUDr. Irmfrieda Eberla, v důsledku čehož prošel tábor rozsáhlou organizační i stavební rekonstrukcí.
Abstract in different language: This diploma work aims to analyze as deeply as possible the first function stage of the "camp of instant extermination" Treblinka since its own creation which commenced in spring 1942 until the fall of August, beginning September 1942, when the first commander of the camp, M.D. Irmfried Eberl was dismissed which consequently led to the wide camp re-organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2015 chocholaty.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Chocholaty posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce956,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Chocholaty posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce961,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Chocholaty_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce329,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.