Title: Maorské války 1845-1872
Other Titles: Maori Wars 1845-1872
Authors: Mencl, Marek
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Valkoun, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19423
Keywords: Maoři;válka
Keywords in different language: Maori;wars
Abstract: Cílem práce je objasnit politický, sociální a kulturní vývoj Maorských kmenů během koloniálního období s hlavním důrazem na období 1845 až 1872, které se označuje jako Maorské, nebo též Novozélandské, války. V úvodní části zmíním situaci v předkoloniálním období, následně rozeberu jednotlivé konflikty Maorských válek a na závěr se budu zaobírat i britsko-novozélandskými vztahy po roce 1872. Součástí práce bude též zhodnocení vývoje koloniální politiky Velké Británie.
Abstract in different language: The aim is to clarify the political, social and cultural development of Maori tribes during the colonial period, with the main emphasis on the period 1845-1872, which identifies as Maori or New Zealand also, war. In the first part I will mention the situation in the precolonial period, then I will discuss the various conflicts Maori wars and at the end I will entertain even the British-New Zealand relations after 1872. The work will also evaluate the evolution of colonial policy Great Britain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Mencl Marek.pdfPlný text práce226,71 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mencl, DP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce682,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mencl, DP, oponent.pdfPosudek oponenta práce690,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mencl.pdfPrůběh obhajoby práce352,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.