Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný, Lukáš
dc.contributor.authorKalabza, Milan
dc.contributor.refereeSuk, Pavel
dc.date.accepted2015-09-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:56:30Z
dc.date.available2015-06-08cs
dc.date.available2016-03-15T08:56:30Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-07-31
dc.identifier65294
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19429
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá ozbrojeným protikomunistickým odporem v padesátých letech dvacátého století v Československu. Práce hodnotí dobové případy podle současných historiografických zdrojů, v další části pak podle dobových médií. Zabývá se skupinou bratrů Mašínů, skupinou Černý lev 777, Babickým případem a skupinou Vladivoje Tomka. Tyto případy a jejich mediální reflexe jsou vzájemně komparovány. Práce objasňuje rozpory v dobovém pojetí případů oproti současnému stavu historické poznání.cs
dc.format85 s. (171 832 zn.), 8 s. př.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomunismuscs
dc.subjectpolitický procescs
dc.subjectskupina bratří Mašínůcs
dc.subjectbabický případcs
dc.subjectčerný lev 777cs
dc.subjectvladivoj tomekcs
dc.subjectpropagandacs
dc.subjectmédiacs
dc.titleOzbrojený odpor proti komunistickému režimu v Československu a jeho reflexe v dobových médiíchcs
dc.title.alternativeArmed Resistance against the Communist Regime in Czechoslovakia and its Reflection in Contemporary Mediaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis deals with the armed anti-communist resistance in the fifties of the twentieth century in Czechoslovakia. The thesis evaluates several cases under the current historiographical sources through the perspective of contemporary media. It deals with the issue of Mašín brothers, with the group "Black Lion 777", with the case of Babice and with the resistance group of Vladivoj Tomek. These cases and their media depiction are compared with one another. The diploma thesis explains the contradictions in the-then interpretation of examined cases compared to the current state of historical knowledgeen
dc.subject.translatedcommunismen
dc.subject.translatedpolitical trialen
dc.subject.translatedgroup brother´s Mašínen
dc.subject.translatedcase of babiceen
dc.subject.translatedblack lion 777en
dc.subject.translatedvladivoj tomeken
dc.subject.translatedpropagandaen
dc.subject.translatedmediaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Milan Kalabza.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kalabza, BP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce834,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kalabza, BP, oponent.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kalabza.pdfPrůběh obhajoby práce293,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.