Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPařízková, Alena
dc.contributor.authorKupka, Petr
dc.contributor.refereeHrešanová, Ema
dc.date.accepted2015-06-09
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:08Z
dc.date.available2014-06-02cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:08Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier60883
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19630
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na kterém je práce založena. Cíle jsem dosáhl pomocí biografického výzkumu, ve kterém jsem využil narativních rozhovorů k získání potřebných dat. Tyto data jsou tvořeny rozhovory s matkami, které mají děti s minimálně desetiletým rozestupem.cs
dc.format46 s. (74 225 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60883-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectživotní dráhacs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectmateřstvícs
dc.subjectrodičovstvícs
dc.subjectvýchovacs
dc.titleImperativ rodičovství v kontextu životních drahcs
dc.title.alternativeImperativ of parenthood in context of life´s carreersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis aims to find out and determine, which factors are entering the women´s life courses and in which way they shape form of parenthood and childhood education. In the theoretical part of the thesis is presented the concept and theory of the life courses, on which is the thesis based. Goals have been achieved through biographical research, in which I have used narrative conversations to gain data. I was engaged in conversations with mothers who have children with at least ten years time span.en
dc.subject.translatedlife courseen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedmotherhooden
dc.subject.translatedparenthooden
dc.subject.translatedchildhood educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Kupka_BP_2015.pdfPlný text práce235,68 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-kupka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce113,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kupka_oponent.docxPosudek oponenta práce29,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Kupka.JPGPrůběh obhajoby práce74,03 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.