Title: Výskyt a vliv anglického jazyka v korejské populární kultuře
Other Titles: The occurrence and influence of English in Korean popular culture
Authors: Nam, Daniel
Advisor: Tollet, Andrew
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19645
Keywords: mísení kódů;korejština;původ;vývoj;média;společnost
Keywords in different language: code mixing;korean;origin;development;social group;media
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá přítomností a vlivem angličtiny v korejské populární kultuře, konkrétně se zaměřuje na reklamy a populární písně. Teoretická část se soustřeďuje na toto dané téma z hlediska sociolingvistického a kulturních studií. Součástí je původ, rozvoj a historické souvilosti těchto dvou odlišných jazyků. Práce se bude dále zajímat o přehled a stručné vysvětlení fenoménu tzv. mísení kódů a jeho využití a vlivu v kontextu masových médií a populární kultury. Další otázky, které budou zodpovězeny, jsou: Je tato jazyková anomálie způsobena globalizací, či byl tento fenomén přítomný již předtím? V poslední části bakalářské práce se budu zabývat konkrétními případy angličtiny v korejském jazyce. Bude se převážně jednat o praktický výzkum s materiály nasbíranými z masových médií, např. televizní reklamy, internetové reklamy, angličtina v každodenní mluvě, angličtina v korejských populárních písničkách, atd. Užití anglického jazyka bude také zanalyzována také z hlediska jeho určenosti k dané věkové kategorii. Odpovědi na otázky typu: Kdy byla angličtina poprvé patrná v korejské společnosti? Je její přítomnost znatelná v dnešní Koreji? Proč používají Korejci mísení kódů? Rozumějí těmto slovům? Týká se tento fenomén čistě médií? Která věková kategorie je tímto nejvíc ovlivněna? Jaký je postoj Korejců vůči tomuto jazykovému fenoménu?
Abstract in different language: This undergraduate thesis seeks to explore and explain the occurrence and influence of the English language in Korean popular culture, specifically with a focus on advertisements and pop songs. The first part of the work lays a theoretical background from a sociolinguistics and cultural studies perspective. The origin, development, and historical connection of these two languages is also be examined. The thesis consists of a brief overview and explanation of the phenomenon of code mixing and its usage and influence within the context of mass media and popular culture. Moreover the question of whether this is an anomaly caused by globalization or whether this linguistic reality has been present before - and, if so, why - will be another focus of the thesis. The last part of the thesis deals with the concrete manifestations of English in Korea. It is based on field research and tangible material from mass media resources, such as television advertisements, internet advertisements, English in everyday speech, English in Korean pop songs, etc. The use of the English language is examined as well, including whether its usage is common only to a certain social group or age group. Answers are sought to such questions as when English first entered Korean society; how visible its presence is in Korea today; why is code mixing used; are these words understood; is this phenomenon restricted to media; which age or social group does this influence; how is this phenomenon perceived?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DN - BP.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nam - pos. ved AT0001.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Nam - pos. opon BV0001.pdfPosudek oponenta práce748,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nam - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce505,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.