Title: Tipy a rady pro efektivní učení jazyka
Other Titles: Language Advisory: Tips and Advice for Effective Language Learning - Speaking Skills
Authors: Pecková, Tereza
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19658
Keywords: učení;typy učení;strategie učení;styly učení;rámcový vzdělávací program;principy v jazykovém učení;efektivní učení;strategie v jazykovém učení v kontextu dovednosti mluvení;metoda;výsledky;důsledky
Keywords in different language: learning;types of learning;learning strategies;learning styles;framework educational programme for secondary schools;principles in language learning;effective learning;strategies in language learning in terms of speaking skills;method;results;implications
Abstract: Diplomová práce se zabývá tipy a radami pro efektivní učení jazyka, konkrétně se zaměřením na oblast mluvení v angličtině. Pojednává o učení obecně, zahrnuje informace o pozadí uskutečněného výzkumu, jehož cílem bylo získat data o autonomii žáků v kontextu dovednosti mluvení a komentuje výsledky výzkumu.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of advice for effective language learning in terms of speaking skills. The first part focuses on the theoretical background of the topic. It provides information about learning in general. The thesis focuses on language learning and teaching, specializing on speaking skills. Finally, the research is described and the thesis provides results and its implications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tips and Advice for Effective Language Learning.pdfPlný text práce711,88 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Peckova V.pdfPosudek vedoucího práce608,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Peckova O.pdfPosudek oponenta práce994,29 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Peckova.pdfPrůběh obhajoby práce328,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.