Title: Divadlo Pluto - ojedinělé kabaretní divadlo
Other Titles: The Pluto Theater - the unique cabaret theater
Authors: Kačmárová, Michaela
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19680
Keywords: divadlo pluto;kabaret;historie divadla;repertoár divadla;osobnosti divadla
Keywords in different language: the pluto theater;cabaret;history of theater;repertoire theater;theater personalities
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je kabaretní Divadlo Pluto, které je malou profesionální scénou v Plzni. Práce se zabývá historií tohoto divadla, jeho pestrým repertoárem a v neposlední řadě nejvýznamnějšími osobnostmi, které divadlo založily a působí v něm dodnes.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is a cabaret Theatre Pluto that is a small professional scene in Pilsen. This thesis deals with a history of this theatre, with its varied repertoire and also with its the most famous personalities that established the theatre and still work there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kacmarova_M_Divadlo Pluto_2015.pdfPlný text práce5,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-kacmarova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce42,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kacmarova_viktora.pdfPosudek oponenta práce31,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kacmarova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.