Title: Nejzápadnější město Čech v proměnách času Historie Aše ve vyučování vlastivědy
Other Titles: The wester nmost town of the Czech Republic in times of metamorphosis
Authors: Babušíková, Dagmar
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19727
Keywords: Ašsko;Ašský výběžek;Němci;historie;autonomie;obyvatelstvo;vysídlení;zakázané pásmo;prosperita;úpadek;regionální dějiny
Keywords in different language: Aš;environment of Aš;Germans;history;self-government;inhabitants;displacement;forbidden zone;economic heyday;demise;history of the region
Abstract: Práce je věnována důležitým momentům regionální historie města Aše a celého ašského výběžku, s jeho mnohými specifiky a zvláštnostmi, se zaměřením na výuku prvního stupně základní školy. Předkládá veřejnosti ucelený přehled historických událostí, které poznamenaly tento region, včetně seznámení s místními pověstmi, významnými místy a osobnostmi tohoto kraje. Praktická část nabízí didaktické materiály zpracované na základě teoretické části práce věnované tématu regionálních dějin Ašska.
Abstract in different language: This work attends to important moments of regional history of the town of Aš and its environment with its many particularities. It is aimed at primary school learners and it presents them with a compact review of events that influenced the region through histories. It includes local legends, significant places of interest and personalities connected with the region. The practical part of the present work offers a wide variety of didactic materials related to: regional history of Aš.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
as.pdfPlný text práce7,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Babusikova V.pdfPosudek vedoucího práce969,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bausikova O.pdfPosudek oponenta práce576,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Babusikova P.pdfPrůběh obhajoby práce174,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.