Title: Ideály národního obrození v 19. století. Didaktické aplikace se zaměřením na mezipředmětové vztahy
Other Titles: The Ideals of The National Revial in 19th Century. Didactic Application with Focus on Cross-Curricular Approach
Authors: Denková, Alena
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19731
Keywords: národní obrození;výtvarné umění;Václav Broží;Vojtěch Hynais;Josef Mánes;Mikoláš Aleš;didaktické aplikace
Keywords in different language: national revival;visual arts;Václav Broží;Vojtěch Hynais;Josef Mánes;Mikoláš Aleš;didactic application
Abstract: V práci se věnuji tématu Národní obrození v českém výtvarném umění s didaktickými aplikacemi na mezipředmětové vztahy. V první kapitole popisuji změny, které probíhaly v krátkém časovém období velmi rychle a zmiňuji první malíře a jejich reakce na národní obrození. V druhé kapitole se zabývám čtyřmi nejvýznamnějšími malíři, kteří se podíleli na obohacení výtvarného umění a znovuobjevení české historie. Vybrala jsem si Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Josefa Mánesa a Mikoláše Alše. Ve třetí kapitole analyzuji praktické využití zjištěných informací a navrhuji řadu aktivizujících metod.
Abstract in different language: The work describes the National Revival in Czech art with didactic applications on the inter-relationships. The first chapter describes the changes that took place in a short period of time very quickly and mentions the first painters and their reaction to national revival. The second chapter deals with four major painters who participated in the enrichment of Fine Arts and the rediscovery of Czech history. I chose Brožík Wenceslaus, Saint Adalbert Hynais Josef Manes and Mikoláše Ales. In the third chapter analyzes the practical use of the information obtained and proposes a number of activation methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Narodni obrozeni v ceskem vytvarnem umeni..pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Denkova V.pdfPosudek vedoucího práce628,21 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Denkova O.pdfPosudek oponenta práce407,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Denkova P.pdfPrůběh obhajoby práce211,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.