Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.authorSieberová, Monika
dc.contributor.refereeKorytář, Jindřich
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T09:00:30Z-
dc.date.available2013-11-25cs
dc.date.available2016-03-15T09:00:30Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-20
dc.identifier59867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19813
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem psychomotorických dovedností. Úvodní kapitoly nás informují o různých názorech na psychomotoriku a o postavení psychomotoriky v systému věd. Dále se práce zabývá vývojem psychomotoriky v období před vstupem do školy a v období na 1. stupni ZŠ. Tyto kapitoly se věnují stimulaci pohybu a stimulaci jemné motoriky. Součástí těchto kapitol jsou i četná stimulační cvičení. Výzkum jsem zaměřila na vývoj psychomotorických dovedností při práci s papírem. Jednou z těchto dovedností je stříhání papíru a druhou skládání papíru. Součástí této části jsou i z výzkumu vyplývající názory. Závěr diplomové práce obsahuje návrhy pro rozvoj dovedností v oblasti papír. Ke zhotovení těchto výrobků využíváme hlavně těchto dovedností: stříhání, lepení a skládání papíru.cs
dc.format49 s. (67 117 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpsychomotorikacs
dc.subjectpsychomotorické dovednostics
dc.subjectpráce s papíremcs
dc.subjectvývoj psychomotorických dovednostícs
dc.subjectjemná motorikacs
dc.titleVývoj psychomotorických dovedností od útlého věku <br>po základní školu v oblasti práce s papíremcs
dc.title.alternativeThe development of psychomotor skills from an early age after primary school paper handlingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the development of psychomotor skills. Introductory chapters will inform us about different views on the status of psychomotor and psychomotor position in science system. Furthermore, the thesis deals with the development of psychomotor in the period before school and during the 1st grade of primary school . These chapters are devoted to stimulate movement and stimulate fine motor skills. Part of these chapters are the numerous stimulating exercises. Research was focused on the development of psychomotor skills when working with paper . One of these skills is cutting paper and other paper folding. Part of this section are also under research opinions. The final section contains suggestions for the development of skills in the paper. To produce these products mainly use these skills: cutting, gluing and folding paper.en
dc.subject.translatedpsychomotoricsen
dc.subject.translatedpsychomotor skillsen
dc.subject.translatedwork on paperen
dc.subject.translateddevelopment of psychomotor skillsen
dc.subject.translatedfine motor skillsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP Stowitzova - hod..pdfPosudek vedoucího práce29,79 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek+op+Stowitzova.pdfPosudek oponenta práce89,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stowitzova protokol089.pdfPrůběh obhajoby práce251,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.