Title: Negativní interference ve vybraných oblastech české a německé morfologie
Other Titles: Negative interference in selected fields of Czech and German morphology
Authors: Máchová, Tereza
Advisor: Šíp, Martin
Referee: Voltrová, Michaela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19840
Keywords: interference;transfer;morfologie;kontrastivní lingvistika
Keywords in different language: interference;transfer;morphology;contrastive linguistics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem interference především mezi českým a německým jazykem. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá definicemi a disciplínami, které jsou spojené s fenoménem interference. Praktická část je zaměřena na konkrétní chyby z interference ze zvolené oblasti, které vznikají mezi češtinou a němčinou. Vybrané pojmy byly aplikovány v jednotlivých cvičeních formou testu na dvou středních školách. Testy byly shrnuty, vyhodnoceny a chyby popsány.
Abstract in different language: This bachelor thesis adresses the Interference Phenomenon between languages Czech and German and is comprised of two parts, theory and practical application. The first section adresses all necessary definitions and disciplines related to the Interference Phenomenon, the second section concentrates on particular gramammar errors caused by interference between Czech and German. Selected terms were applied to particular excercises in form of a test at two high schools. Results of the tests are discussed and errors described in conclusion of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tereza Machova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Machova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Machova_op.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Machova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce243,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.