Title: Aktivace nervové soustavy v průběhu relaxačních cvičení
Other Titles: The arousal of nervous system during the relaxation
Authors: Hranáč, Petr
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19966
Keywords: elektrodermální aktivita;elektrookulografie;stres;meditace;autonomní nervový system
Keywords in different language: elektrodermal activity;electrooculography;stress;meditation;the autonomic nervous system
Abstract: Tento výzkum je zaměřen na porovnání aktivace sympatické části vegetativní nervové soustavy. Komparace je prováděna mezi osobami aktivně se zabývajícími meditacemi a osobami nemeditujícími v průběhu koncentrovaného vědomí a následné autorelaxace za přístupu EDA a EOG. V teoretické části se zabýváme přiblížením této problematiky čtenáři. Jedná se o kapitoly: elektrodermální aktivita, anatomie a fyziologie kůže, nervové soustavy, funkční mechanismy CNS. Je zde také přiblížena i psychická stránka jedince, především temperament ve vztahu k ANS. V metodologické části se nachází popis samotného přístroje pro měření EDA a EOG, jeho pozitiva a negativa. V této části jsou popsány psychologické testy pro měření v průběhu koncentrovaného vědomí a následná kritéria pro autorelaxaci. Ve výzkumu je popsány závěry výsledků měření, že meditující osoby jsou schopny více snížit EDA, než nemeditující populace.
Abstract in different language: This research is focused on comparing the activation of the sympathetic part of the autonomic nervous system between two groups of people. The comparison is made between persons actively engaged in meditation and persons non meditating during concentrated conscious and subsequent autorelaxacion EDA for access and EOG. I bring this issue to the readers in the theoretical part. In the theoretical part we approach this issue readers. It is a chapter electrodermal activity, anatomy and physiology of the skin, nervous system, CNS functional mechanisms. There is also introduced the psychological aspect of individuals, particularly in relation to the temperament of the ANS. The methodology section for a description of the actual measurement instruments for EDA and EOG, its positives and negatives. There are described also psychological tests to measure during a concentrated conscious and follow criteria for autorelaxacion. In conclusion, this research describes the results of measurements. Meditating people are able to reduce the EDA more than non meditating population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Hranac.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-HRANAC P. VP.pdfPosudek vedoucího práce154,22 kBAdobe PDFView/Open
oponent-HRANAC P. OP.pdfPosudek oponenta práce195,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-HRANAC P..pdfPrůběh obhajoby práce78,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.