Title: Taneční psychoterapie v České republice se zaměřením na moderní tanec
Other Titles: Dance movement therapy and the therapist´s practice in the Czech Republic
Authors: Vacínová, Michaela
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19977
Keywords: tanečně pohybová terapie;terapie;psychoterapie;expresivní psychoterapie;rozhovor;profesní psychohygiena;pomáhající profese;tpt
Keywords in different language: dance movement therapy;therapy;psychotherapy;expressive psychotherapy;interview;occupation psychohygiene;helping professions;dmt
Abstract: Práce se zabývá terapeutickou činností v rámci tanečně pohybové terapie. Cílem práce je vytvořit soubor informací o praxi TPT v České Republice a porovnání psycho -hygienických návyků terapeutů v praxi s doporučenými postupy. Práce obsahuje základní informace o vývoji tanečně pohybové terapie, podává zprávu o stavu psychohygieny v terapeutickém procesu TPT a předkládá osobní výpověď o terapeutické praxi z pohledu terapeuta. Vzniklý soubor informací je věnován jednak terapeutům TPT, ale i dalším profesionálům psychoterapeuticky vzdělaným.
Abstract in different language: This thesis deals with the therapeutic activities within dance movement therapy. The aim of the thesis is to create a collection of information about the DMT practice in Czech the Republic and compare psychohygienic habits of the therapists in work experience with the recommended techniques. It also contains basic information about the development of DMT, gives a report about the psycho-hygienic condition in the DMT process and renders a personal interview about a therapist's personal experience. The information collected is aimed at DMT therapists as well as other psychotherapy professionals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-VACINOVA M. VP.pdfPosudek vedoucího práce171,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-VACINOVA M. OP.pdfPosudek oponenta práce207,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-VACINOVA M..pdfPrůběh obhajoby práce56,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.