Title: Posturo-motoricko-funkční příprava dětí mladšího školního věku v tréninkovém procesu oddílu běžeckého lyžování TJ SOKOL Stachy
Other Titles: Posture-motor-function preparation for young children in the training process in the "TJ SOKOL Stachy" cross country skiing club
Authors: Šilhová, Zuzana
Advisor: Bursová, Marta
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19983
Keywords: posturální funkce;hluboký stabilizační systém páteře;děti mladšího školního věku;tréninkový proces;běžecké lyžování;pohybový výkon;dysbalanční náchylnost povrchově uložených svalů
Keywords in different language: postural function;deep stabilizing spine system;posture-motor-function preparation;young children;training process;cross country skiing;movement performance;dysbalance predisposition of surface muscles
Abstract: Cílem diplomové práce bylo shrnutí základních teoretických poznatků o posturální funkci lidského těla a jejím vlivu na zdraví a výkon jedince. Dále se zabývá využitím těchto poznatků v trenérské praxi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou podány ucelené informace o posturální funkci těla a možnostech její korekce v tréninkovém procesu dětí mladšího školního věku. V praktické části jsou uvedeny konkrétní možnosti zavádění posturo-motoricko-funkční přípravy do tréninkových jednotek. Příklady uvedené v této části mohou sloužit jako inspirace a pomůcka pro trenéry sportovních přípravek.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the core and importance of the postural function, that reflects healthy development of an individual and is one of determining components influencing individual sport performance. Respecting these knowledges will lead to more quality training process. The diploma thesis is divided into the teoretical part and the practical part. The teoretical part emphasizes the importance of the fyziological postural function and presents possibilities, how to correct it in training process of young children. The practical part contains specific examples of physical activities supporting the postural function. This thesis could become an inspiration and help for coaches, who work with young children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Silhova Zuzana.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SILHOVA Z. VP.pdfPosudek vedoucího práce191,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SILHOVA Z. OP.pdfPosudek oponenta práce236,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SILHOVA.pdfPrůběh obhajoby práce50,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.