Title: Nové trendy v tréninkovém procesu ve sportovní gymnastice využitelné ve školní tělesné výchově
Other Titles: New trends in the training process in sports gymnastics usable in school physical education
Authors: Vodňanská, Iva
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20011
Keywords: nové trendy;sportovní gymnastika;školní tělesná výchova
Keywords in different language: new trends;sports gymnastics;school physical education
Abstract: Záměrem je, aby vytvořený metodický materiál obohatil novým nářadím, náčiním a pomůckami, jak výuku ve školní tělesné výchově, tak v oddílech sportovní gymnastiky. Cílem je také poukázat na inovaci gymnastických cvičení, které na nářadí můžeme provádět. Účelem je také vytvoření dalších možností ve využívání inovativního pěnového a odlehčeného nářadí a náčiní. Měli by zajistit žákům větší motivaci a zpestření hodin. Tento materiál je vhodný jak pro gymnastická cvičení ve školní tělesné výchově, tak ve sportovních oddílech. Výběr cvičebních tvarů byl proveden s ohledem na vybrané nářadí a náčiní podle jejich dostupnosti. Kapitoly jsou rozdělené na prostná, nářadí, náčiní a pomůcky, které se využívají ke gymnastickým cvičením. V každé z nich je u konkrétních nářadí či náčiní uvedený vznik a postupný vývoj jak se jednotlivě měnila. K jednotlivému nářadí je doplněna charakteristika s parametry a hlavně obsahová náplň. V diplomové práci je metodický materiál zaznamenáván fotografiemi pro snadnější představu. Práce je doplněna přílohou s krátkými videi o dalších možnostech cvičení na nářadí a náčiní.
Abstract in different language: The aim of this work is for the teaching material to enrich the education of both physical education and sport gymnastics teams with new equipment, tools and methods. The aim is also to point to innovation of gymnastic exercises, that can be practiced there. Our goal is to create new possibilities of using innovative foam and lightweight tools and equipment. These tools could also bring better motivation for the students and make physical education lessons more interesting. This text is suitable for gymnastic exercises lessons, physical education lessons and sport teams. The choice of exercise shapes was made considering chosen tools and their availability. The chapters are divided to floor gymnastics, tools, equipment, gear that is used in gymnastic exercises. In each chapter there is a description of individual tools or equipment accompanied with a description of its development and changes through time. These descriptions are also followed with technical specifications and more importantly content of given exercises. In this thesis the teaching material is accompanined with photos to help with imagination. This thesis also contains an appendix with short videos and other exercises for given tools and equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Iva_Vodnanska.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-VODNANSKA I. VP.pdfPosudek vedoucího práce199,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-VODNANSKA OP.pdfPosudek oponenta práce200,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-VODNANSKA I..pdfPrůběh obhajoby práce44,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.