Title: Posturo-mototricko-funkční příprava v atletickém tréninku mladšího školního věku
Other Titles: Postur-motor-functional conditioning of athletic practice in younger school age.
Authors: Findriková, Michaela
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20012
Keywords: posturo-motoricko funkční;příprava;atletický trénink;mladší školní věk
Keywords in different language: posture-motor functional;training;athletic training;younger school age
Abstract: Ve své diplomové práci jsem sestavila optimální strukturu jednotlivých tréninkových jednotek se zaměřením na hlavní části, které jsou zaměřeny na rozvoj všech schopností, dále na rozvoj posturo-motoricko funkřní přípravy mladšího školního věku.
Abstract in different language: In my thesis I have established the optimal structure of individual training units focusing on the major parts that concentrate on the development of all abilities, as well as the development of posture-motor functional preparation of primary school age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka - Findrikova.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-FINDRIKOVA M. VP.pdfPosudek vedoucího práce219,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-FINDRIKOVA M. OP.pdfPosudek oponenta práce232,61 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-FINDRIKOVA M..pdfPrůběh obhajoby práce57,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.