Title: Individuální přípravné období rozhodčího extraligy ledního hokeje
Other Titles: Individual preparatory period for extraliga referee
Authors: Šimán, Miroslav
Advisor: Valach, Petr
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20016
Keywords: rozhodčí;lední hokej;příprava;licence;fyzické testy;testové otázky
Keywords in different language: referee;ice hockey;preparation;license;physical tests;test questions
Abstract: Cílem práce, na který jsem se zaměřil v teoretické části, bylo podat ucelený přehled o všech informacích týkajících se práce rozhodčích ledního hokeje. Jsem přesvědčen, že se mi podařilo předložit všechny potřebné aspekty. V teoretické části jsem se konkrétně zaměřil na charakteristiku ledního hokeje, obecnou charakteristiku rozhodčích ledního hokeje a jejich výstroj. Dále jsem v krátkosti rozebral funkce jednotlivých rozhodčích. V neposlední řadě jsem teoretickou část věnoval asociaci a licenci rozhodčích ledního hokeje. Většinu práce jsem věnoval individuální přípravě rozhodčích ledního hokeje. Největší důraz jsem kladl na cvičení na ledě, kde jsem dopodrobna rozebral jednotlivá cvičení. Neopomněl jsem ani přípravu na suchu zaměřenou zejména na dolní končetiny a rozvoj běžecké vytrvalosti.
Abstract in different language: The goal of the diploma, which i concentrate on in this theoretical part was the complete point of view, or summary lets say, regarding to job of a proffesional Iice hockey referee .Im pretty sure i establish all aspects needed. As i mentioned the theoretical part of my diploma before i also concentrate deeply on characteristic of ice hockey itself, general characteristic of ice hockey referee and outfit of theirs.I also shortly spoke about the functions of each referee.I consider as very important of this theoretical part, talk about assosication and licenses of ice hockey referee.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - Siman.pdfPlný text práce3,44 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SIMAN - VP.pdfPosudek vedoucího práce120,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-SIMAN - OP.pdfPosudek oponenta práce130,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-SIMAN.pdfPrůběh obhajoby práce46,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.