Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMrázek, Josef
dc.contributor.authorŠimonová, Kateřina
dc.date.accepted2015-05-25
dc.date.accessioned2016-03-15T09:03:40Z-
dc.date.available2014-09-17cs
dc.date.available2016-03-15T09:03:40Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier62332
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20078
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku uprchlíků a jejich záchranu na mořích, se zaměřením na oblast volných moří. Nejprve pojednává o pozadí uprchlíků na lodích jako takovém. Toto je následováno analýzou relevantních norem mezinárodního práva mořského. V další části je proveden rozbor práv uprchlíků a povinností států, které vyplývají z norem a principů konceptu lidských práv a z mezinárodního uprchlického práva jako takového. Dále práce pokračuje analýzou politiky uplatňované státy v reakci na uprchlíky na lodích, a to převážně v kontextu Evropské unie. Na úplném závěru práce identifikuje jednotlivé mezery v právu, jejich možná řešení a budoucí výzvy související s narůstající závažností tohoto problému.cs
dc.format68 s. (146 422 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectuprchlíkcs
dc.subjectmezinárodní uprchlické právocs
dc.subjectmořské právocs
dc.subjectprincip non-refoulementcs
dc.subjectvolná mořecs
dc.subjectlidská právacs
dc.title.alternative"Boat refugees": refugee law on the high seasen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the issue of refugees and their rescue at seas with focus on the High seas. At first, it provides the background of "boat refugees" itself. This is followed by an analysis of the relevant norms of International Maritime Law. Next part is providing an examination of refugee rights and States obligations arising from the norms and principles of Human rights concept and from the International Refugee Law as such. This part is followed by analysis of States policy responses to "boat refugees" mainly in the context of the European Union. Finally, it identifies legal gaps, possible solutions and future challenges associated with increasing severity of this problem.en
dc.subject.translatedrefugeeen
dc.subject.translatedinternational refugee lawen
dc.subject.translatedmaritime lawen
dc.subject.translatednon-refoulement principleen
dc.subject.translatedhigh seasen
dc.subject.translatedhuman rightsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Katerina_Simonova.pdfPlný text práce797,43 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Simonova Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Simonova Oponent.pdfPosudek oponenta práce426,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Simonova.pdfPrůběh obhajoby práce581,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.