Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunz, Oto
dc.contributor.authorReiss, Robert
dc.date.accepted2015-05-25
dc.date.accessioned2016-03-15T09:03:42Z
dc.date.available2014-05-12cs
dc.date.available2016-03-15T09:03:42Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier62335
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20080
dc.description.abstractTato diplomová práce je věnována Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, což je přímá norma mezinárodního práva, která reguluje kupní smlouvu s mezinárodním prvkem. První část této práce je zaměřena na vymezení Úmluvy v kontextu mezinárodního práva a na historický vývoj unifikace mezinárodního práva obchodu. Druhá část této práce je zaměřena na ratifikaci, aplikaci a interpretaci Úmluvy v souvislosti s vhodností Úmluvu v praxi na obchodní vztahy smluvních stran aplikovat. Třetí část této práce popisuje hmotněprávní jádro Úmluvy, ve kterém jsou obsažena pravidla uzavírání kupních smluv v režimu Úmluvy a práva a povinnosti smluvních stran. V celé práci jsou kriticky hodnoceny výhody a nevýhody Úmluvy.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmezinárodní právocs
dc.subjectunifikacecs
dc.subjectmezinárodní organizacecs
dc.subjectratifikacecs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectkupní smlouvacs
dc.subjectkoupě zbožícs
dc.subjectCISGcs
dc.titleÚmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zbožícs
dc.title.alternativeUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goodsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, which is a norm of international law, which regulates the contract of sale with an international element. The first part of this thesis is focused on defining the Convention in the context of international law, and it is also describing historical development of unification of the international business law. The second part of the thesis is focused on ratification, application and interpretation of the Convention in connection to suitability of its application in practice on the contract of sale. The third part of this thesis is describing the substantive law part of the Convention, which contains rules for contract formation, as well as rights and obligations of contracting parties. In the whole thesis, advantages and disadvantages of the Convention are critically assessed.en
dc.subject.translatedinternational lawen
dc.subject.translatedunificationen
dc.subject.translatedinternational organizationen
dc.subject.translatedratificationen
dc.subject.translatedapplicationen
dc.subject.translatedinterpretationen
dc.subject.translatedsales contracten
dc.subject.translatedsale of goodsen
dc.subject.translatedCISGen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Robert Reiss.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-reiss -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce743,83 kBAdobe PDFView/Open
oponent-reiss - oponent.docPosudek oponenta práce67 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Reiss.pdfPrůběh obhajoby práce588,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.