Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKříž, Antonín
dc.contributor.authorKareš, Michal
dc.contributor.refereeBeneš, Petr
dc.date.accepted2015-08-24
dc.date.accessioned2016-03-15T09:06:53Z
dc.date.available2014-09-22cs
dc.date.available2016-03-15T09:06:53Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-24
dc.identifier63100
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20317
dc.description.abstractBakalářská práce si klade za úkol definování pojmů adheze a koheze, popis systému tenká vrstva-substrát a zaměří se převážně na adhezivně-kohezivní vlastnosti, které na rozhraní tohoto systému působí. V experimentální části budou podrobeny vzorky řadě testů a na jejich základě se určí z vybraných systémů nejvhodnější kombinace tloušťky tenké vrstvy a tvrdosti substrátu.cs
dc.format70 s. (108 816 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttenká vrstvacs
dc.subjectsubstrátcs
dc.subjectadhezecs
dc.subjectkohezecs
dc.subjectdepozice tenkých vrstevcs
dc.subjectPVDcs
dc.subjectCVDcs
dc.subjectzkoušky tenkých vrstevcs
dc.subjectscratch testcs
dc.subjectMercedes testcs
dc.subjectkalotestcs
dc.subjecttincs
dc.subjectmikroskopiecs
dc.titleVliv vybraných faktorů na adhezní vlastnosti systému tenká vrstva - substrátcs
dc.title.alternativeThe impact of selected factors on the adhesion properties of thin film - substrateen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis aims to define the terms of adhesion and cohesion, a description of the thin film-substrate system and it focuses mainly on adhesive-cohesive properties that operates on interface of this system. In experimental part there will be series of tests taken on the samples and on the basis of selected systems the best combination of thin film thickness and hardness of the substrate will be determined.en
dc.subject.translatedthin filmen
dc.subject.translatedsubstrateen
dc.subject.translatedadhesionen
dc.subject.translatedcohesionen
dc.subject.translateddepozition of thin filmsen
dc.subject.translatedPVDen
dc.subject.translatedCVDen
dc.subject.translatedthin film testingen
dc.subject.translatedscratch testen
dc.subject.translatedMercedes testen
dc.subject.translatedkalotesten
dc.subject.translatedtinen
dc.subject.translatedmicroscopyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kares_S14B0024P_Bakalarska prace_Vliv vybranych faktoru na adhezni vlastnosti systemu tenka vrstva - substrat.pdfPlný text práce7,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Kares.tifPosudek vedoucího práce88,72 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Kares.tifPosudek oponenta práce138,71 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Kares.tifPrůběh obhajoby práce55,03 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.