Title: Stanovení součinitele přestupu tepla s ohledem na rychlost proudění kalicího média metodou numerické simulace
Other Titles: Determination of the heat transfer coefficient with respect to the flow velocity of the quenching medium by numerical simulations
Authors: Auterský, Václav
Advisor: Benešová, Soňa
Referee: Kříž, Antonín
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20322
Keywords: deform;ocel c35;součinitel přestupu tepla;kalení;numerická simulace;ochlazovací prostředí
Keywords in different language: deform;steel c35;convention koeficient;quenching;computer simulation;cooling environment
Abstract: Diplomová práce se zabývá posuzováním vlivu ochlazovacího prostředí při kalení. Zejména vlivu rychlosti proudění a teploty kalicího oleje. Dále stanovením koeficientů přestupu tepla, které byly získány numerickou simulací v pomocí software Deform.
Abstract in different language: The thesis deals with the evaluation of impact of cooling environment during quenching. Especially the influence of flow velocity and temperature of quenching oil. Further by determining the heat transfer coefficients which were determined by numerical simulations using software Deform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Autersky.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Autersky.tifPosudek vedoucího práce84,67 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Autersky.tifPosudek oponenta práce140,3 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Autersky.tifPrůběh obhajoby práce31,52 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.