Title: Korozní vlastnosti slinutých karbidů
Other Titles: Corrosion properties of sintered carbids
Authors: Janeček, Jiří
Advisor: Kříž, Antonín
Referee: Strejcius, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20326
Keywords: slinuté karbidy;koroze;kobalt;nikl;wolfram;wc-co;degradace
Keywords in different language: sintered carbides;corrosion;cobalt;nickel;tungsten;wc-co;degradation
Abstract: Cílem diplomové práce bylo určení korozního chování slinutých karbidů v závislosti na použitém pojivu, velikosti zrna, použitém korozním prostředí a v závislosti na zbytkovém napětí ve vzorku. V praktické části byly vzorky zkoušeny pomocí metody potencionálních křivek. Jako vzorky byly voleny slinuté karbidy s niklovými, kobaltovými a komplexními pojivy s různou velikostí zrna. Jako korozní prostředí byla zvolena uměle vytvořená důlní voda a 0,1M NaOH roztok.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to determine the corrosion behavior of sintered carbides depending on the binder, grain size, residual stress in the sample and used corrosion enviroment. The samples of sintered carbides were investigated by using anodic polarization method. For investigation were used samples of sintered carbides with nickel, cobalt and complex binders. As a corrosive environment were used artificial mine water and 0,1M NaOH solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Janecek.pdfPlný text práce10,14 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Janecek.tifPosudek vedoucího práce94,42 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Janecek.tifPosudek oponenta práce98,6 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Janecek.tifPrůběh obhajoby práce25,39 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.