Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.authorŠorm, Martin
dc.contributor.refereeDuchek, Petr
dc.date.accepted2015-06-11
dc.date.accessioned2016-03-15T09:07:05Z-
dc.date.available2014-09-22cs
dc.date.available2016-03-15T09:07:05Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-22
dc.identifier63656
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20330
dc.description.abstractCílem práce je pokus o vytvoření nových povrchových vrstev pomocí pulsní laserové ablace ve vakuu a ve vodě. Pro přípravu těchto vrstev byly použity titan, oxid titanatý, hydroxyapatit anebo nanodiamant. Vrstvy vzniklé touto metodou by mohly posloužit jako povrchy implantátů (např. náhrada kyčelního kloubu). Přepokládá se, že takto upravené implantáty disponují vyšší bioaktivitou a lepší schopností osseointegrace (vrůstání do kosti). Vlastnosti a charakter vrstev byly zkoumány pomocí analýz jako je EDX/SEM, Ramanova spektroskopie, HRTEM.cs
dc.format70 s. (113134 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpulsní laserová depozicecs
dc.subjectamorfní titancs
dc.subjectoxid titanatýcs
dc.subjecthydroxyapatitecs
dc.subjecttělní implantátycs
dc.subjectbiokompatibilitacs
dc.subjectbioaktivitacs
dc.titlePulsní laserová depozice nanostruktorovaných biomateriálů na bázi titanu a hydroxyapatitucs
dc.title.alternativePulsed Laser Deposition of Biomaterials Based on Titanium and Hydroxypatiteen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of thesis is attempt to create a new surface layers using pulsed laser ablation in vacuum and in water. For the preparation of these layers were used titanium, titanium oxide, hydroxyapatite or nanodiamond. Layer formed by this method could serve as the implant surface (eg. a hip replacement). It is assumed that this modified implants have higher bioactivity and better ability to osseointegration (bone ingrowth). Properties and character of layers were investigated using analysis EDX/SEM, Raman spectroscopy, HRTEM.en
dc.subject.translatedpulsed laser depositionen
dc.subject.translatedamorphous titaniumen
dc.subject.translatedtitanium oxideen
dc.subject.translatednanosized hydroxyapatiteen
dc.subject.translatedbody implantsen
dc.subject.translatedbiocompatibilityen
dc.subject.translatedbioactivityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Sorm_DP.pdfPlný text práce7,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni_Sorm.tifPosudek vedoucího práce115,22 kBTIFFView/Open
oponent-OP_Sorm.tifPosudek oponenta práce249,4 kBTIFFView/Open
obhajoba-Prubeh_Sorm.tifPrůběh obhajoby práce42,65 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.