Title: Sportovní úrazy v hokeji a jejich ošetření v PNP
Other Titles: Sport Injuries in Ice Hockey and Their Treatment in Prehospital Care
Authors: Beránek, Jan
Advisor: Pfefferová, Eva
Referee: Reichertová, Stanislava
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20562
Keywords: hokej;pnp;přednemocniční neodkladná péče;první pomoc;rozhodčí;sportovní úrazy;zranění
Keywords in different language: first aid;ice hockey;injury;prehospital emergency care;referee;sport injuries
Abstract: Bakalářská práce ve své teoretické části pojednává o ledním hokeji a o nejčastějších zraněních, k nimž při hraní ledního hokeje dochází. Poskytuje jejich přehled, popis mechanismu úrazu, příznaků a ošetření v PNP. Také se zabývá poskytováním PNP obecně, problematikou zdravotnické záchranné služby a jejího fungování. Praktická část se zaměřuje na znalosti hráčů ledního hokeje a hokejových rozhodčích v oblasti poskytování poskytování první pomoci a zjišťuje jejich schopnost poskytnout první pomoc v případě úrazu. Zabývá se také zmapováním zájmu o další vzdělávání v oblasti první pomoci ze strany hráčů a rozhodčích ledního hokeje v ČR. Prezentované závěry vychází z provedeného průzkumu, založeného na anonymním dotazníkovém šetření.
Abstract in different language: In the theoretical part, this bachelor thesis deals with ice hockey as a sport and with the most common injuries that occure during the ice hockey play. The thesis brings a summary of these injuries, injury mechanisms, symptoms and treatment in prehospital emergency care. It also deals with the prehospital emergency care as such. The practical part of the thesis deals with the knowledge of ice hockey players and referees in the field of giving first aid in case of injury. It also discusses the question, if hockey players and referees in the Czech Republic are interested in future education in thhis field. The conclusions are based on an anonymous questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-Jan_Beranek.pdfPlný text práce19,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Beranek VP.pdfPosudek vedoucího práce432,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Beranek OP.pdfPosudek oponenta práce420,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Beranek.pdfPrůběh obhajoby práce354,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20562

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.