Title: Přenos a zpracování signálů
Other Titles: Development of the TOTEM Trigger System
Authors: Kopal, Josef
Referee: Bělohrad, David
Hudec, Lubomír
Kos, Šimon
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20663
Keywords: Cern;cms;fpga;lhc;Totem;Trigger
Keywords in different language: Cern;CMS;FPGA;LHC;Totem;Trigger
Abstract: Spouštěcí (triggerovací) systém je první krok při analýze dat a je nepostradatelnou součástí moderních detektorů. Vyhodnocuje a posuzuje všechny události v reálném čase a pokud jsou splněné stanovené podmínky, spouští vyčítání dat z detektoru. Z tohoto důvodu je kritický pro následnou analýzu dat. Tato práce se zaměřuje na implementaci a optimalizaci triggerovacího systému pro experiment TOTEM. Dále popisuje integraci triggerovacích systémů experimentů CMS a TOTEM pro společný fyzikální program.
Abstract in different language: A trigger system is the first part of a data analysis and it is an essential part of modern detectors. It processes and overviews all events in real time and activates an consecutive data acquisition, when defined criteria are satisfied. Thus the trigger system is crit- ical for an consecutive offline data analysis. This work is focused on implementation and optimization of the trigger system of the TOTEM experiment. An integration of the CMS and TOTEM trigger systems for common physics program is also discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis.pdfPlný text práce76,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-kopal publ.pdfPosudek vedoucího práce627,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kopal opon.pdfPosudek oponenta práce9,77 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-kopal zapis.pdfPrůběh obhajoby práce697,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.